Disclaimer

De disclaimer van ABOS B.V.

Disclaimer

ABOS B.V.
ABOS B.V. (Kamer van Koophandel: 20074284), verleent u hierbij toegang tot abos.nl (“de website”) en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. ABOS B.V. behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. Zoals beschreven in deze disclaimer.

Inhoud
De informatie op de website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van de website.

Beperkte aansprakelijkheid
ABOS B.V. spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van ABOS B.V.. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan ABOS B.V. nimmer aansprakelijkheid aanvaarden. Wij zien er op na dat de disclaimer bij wijzingen tevens gewijzigd wordt.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij ABOS B.V.. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van ABOS B.V., behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.