Reparatie van speeltoestellen

ABOS brengt alle speeltoestellen weer in topconditie!

Meer over reparatie

Reparatie van speeltoestellen

Reparaties worden zoveel mogelijk met originele onderdelen uitgevoerd. In de praktijk komt het natuurlijk regelmatig voor dat de originele onderdelen niet meer leverbaar zijn. In overleg met de opdrachtgever kunnen alternatieve onderdelen vaak door ABOS geproduceerd worden. Aanpassingen ten behoeve van de veiligheid kan ABOS meestal met simpele en goedkope oplossingen uitvoeren (denk bijvoorbeeld het oplossen van diverse beknellingen in het toestel).

De inspectie die door ABOS wordt uitgevoerd geeft u niet alleen veel informatie over de onderhoudsstatus maar er wordt ook een nauwkeurige schatting van de reparatiekosten weergegeven, zodat u op voorhand een aardige kostenindicatie heeft. Daarbij worden reparaties ook nog eens geschaald op urgentie, zodat er een kostenoverzicht gecreëerd wordt tussen ernstige en minder ernstige gebreken. Voordat een reparatie tot opdracht komt wordt er altijd een offerte door ABOS opgesteld en met u doorgenomen.

Voor het aanpassen en/of het vervangen van ondergronden, maar ook voor het verplaatsen van grotere toestellen, werkt ABOS samen met erkende bedrijven die daarin gespecialiseerd zijn. ABOS blijft daarbij uw aanspreekpunt en coördineert de werkzaamheden, waardoor de overlast op locatie tot een minimum beperkt blijft. Indien vóór de reparatie de inspectie of controle is uitgevoerd door ABOS worden de uitgevoerde werkzaamheden verwerkt in het logboek. Van de uitgevoerde reparaties worden zowel voor als na de werkzaamheden foto’s gemaakt zodat u een duidelijk beeld krijgt van de uitgevoerde werkzaamheden. De mogelijkheid bestaat om na de reparatie een nieuw of aangepast inspectierapport per mail op te vragen.

Direct offerte aanvragen

Reparatie door ABOS biedt u de volgende voordelen

Reparatie met originele of opmaat gemaakte onderdelen.

Vakkundige reparatie door onze gecertificeerde medewerkers.

Snel schakelen wanneer er een spoedreparatie is.

Spoedreparaties

Bij reparaties die acuut moeten worden uitgevoerd, zal in veel gevallen snel een monteur ter plaatse kunnen zijn. ABOS heeft een aantal bussen dagelijks op de weg zitten, verspreid door het hele land, waardoor de aanrijtijd in veel gevallen beperkt is. Soms bestaat de mogelijkheid om op de locatie direct te repareren. Wanneer dit niet het geval is kan ABOS in overleg met de opdrachtgever ervoor zorgen dat, of het toestel veilig bespeeld kan worden, of dat het toestel tijdelijk buiten gebruik wordt gesteld totdat de juiste onderdelen om de reparatie uit te voeren voorradig zijn.