Inspectie van speeltoestellen

ABOS heeft voor u een keuze uit verschillende soorten inspecties.

Meer over de inspecties

Problemen voorkomen met een tijdige inspectie

Bij een veiligheidsinspectie wordt het totale veiligheidsniveau van het toestel inclusief de fundering en de ondergronden beoordeeld volgens de NEN-EN 1176. Er wordt tijdens deze inspectie extra aandacht besteed aan weersinvloeden, tussentijds uitgevoerde reparaties en aanpassingen, houtrot en corrosie, maar ook de algehele veiligheid van het speelterrein wordt beoordeeld.

Bij de vaststelling van mogelijk onveilige situaties worden deze gerapporteerd en wordt er, ter documentatie, een detailfoto gemaakt. Indien noodzakelijk wordt in overleg direct contact opgenomen met de beheerder.
Naast het vermelden van de gebreken, geeft ABOS ook een duidelijke aanpassings- of herstelmogelijkheid aan.

De voordelen van een inspectie van ABOS

Complete inspectie op grond van NEN-EN 1176

Voor ieder budget verschillende soorten inspecties

Vastgestelde problemen worden gedocumenteerd

Verschillende soorten inspecties

ABOS biedt de mogelijkheid om een uitgebreide, standaard of budget inspectie uit te laten voeren voor uw speelgelegenheid. Wij hebben hieronder de verschillende soorten inspecties verder voor u toegelicht.

Van elke locatie waar speel- en/of sporttoestellen in uw beheer staan wordt een overzichtsfoto gemaakt, er wordt een foto gemaakt van elk toestel, die wordt weergegeven in de rapportage. Van ieder toestel worden alle afmetingen en de gegevens van de leverancier vermeld. Van nagenoeg alle gebreken wordt een detailfoto gemaakt. De ernst van een mankement wordt door middel van een urgentiematrix weergegeven. Er wordt voor ieder mankement een oplossing inclusief kostenschatting gemaakt. Een leesfunctie voor het online beheersysteem ABOSWorld is gratis beschikbaar. Verwerking van de rapportage is ook mogelijk in GEOVisia of GBI of in uw eigen beheersysteem. De ondergronden worden ingemeten en als apart record opgenomen in het bestand, zodat uit de rapportage een overzichtslijst gegenereerd kan worden. Aanverwante elementen kunnen tijdens de inspectie worden opgenomen en gecontroleerd. Er wordt een complete meer-jaren onderhoudsplanning aangeleverd. Persoonlijke oplevering op een door u gewenste locatie. Service ***** (sommige administratieve werkzaamheden buiten de inspectie worden gefactureerd).

Tijdens de inspectie kan indien gewenst klein onderhoud zoveel als mogelijk direct worden uitgevoerd. Daarbij kunt u denken aan de volgende zaken:
Het monteren of aandraaien van bouten en moeren. Glad afwerken bij splintervorming. Het oplossen van verstrikkingen. Ontbrekende dopjes monteren. Het vervangen van kettingschakels, etc.

Vooraf bestaat de mogelijkheid om een vast bedrag per locatie af te spreken, waarin de materiaalkosten en arbeidsuren verrekend kunnen worden.

Direct offerte aanvragen

Van elke locatie waar speel- en/of sporttoestellen in uw beheer staan wordt een overzichtsfoto gemaakt. Er wordt een foto gemaakt van elk toestel, die wordt weergegeven in de rapportage. Van ieder toestel worden alle afmetingen en de gegevens van de leverancier vermeld. Van nagenoeg alle gebreken wordt een detailfoto gemaakt. De ernst van een mankement wordt door middel van een urgentiematrix weergegeven. Er wordt voor ieder mankement een oplossing inclusief kostenschatting gemaakt. De ondergronden worden ingemeten en als apart record opgenomen in het bestand, zodat uit de rapportage een overzichtslijst gegenereerd kan worden. Aanverwante elementen kunnen tijdens de inspectie worden opgenomen en gecontroleerd (zoals bijvoorbeeld straatmeubilair en hekwerken). Persoonlijke oplevering op een door u gewenste locatie. Service *** (veel administratieve werkzaamheden buiten de inspectie worden gefactureerd)

Extra leverbaar tegen meerprijs:
Het online beheersysteem ABOSWorld is tegen meerprijs beschikbaar. Verwerking van de rapportage is ook mogelijk in GEOVisia of GBI of in uw eigen beheersysteem. Het inspectierapport wordt in PDF-vorm aangeleverd en is tegen meerprijs leverbaar op papier. Per toestel kan een logboek op USB of analoog worden aangeleverd. Aanleveren van een meer-jaren onderhoudsplanning.

Tijdens de inspectie kan indien gewenst klein onderhoud zoveel als mogelijk direct worden uitgevoerd. Daarbij kunt u denken aan de volgende zaken:
Het monteren of aandraaien van bouten en moeren. Glad afwerken bij splintervorming. Het oplossen van verstrikkingen. Ontbrekende dopjes monteren. Het vervangen van kettingschakels, etc.

Vooraf bestaat de mogelijkheid om een vast bedrag per locatie af te spreken, waarin de materiaalkosten en arbeidsuren verrekend kunnen worden.

Direct offerte aanvragen

Van elke locatie waar speel- of sporttoestellen in uw beheer staan wordt een overzichtsfoto gemaakt. Er wordt een foto gemaakt van elk toestel, die wordt weergegeven in de rapportage. Van het toestel wordt alleen de valhoogte ingemeten. Van nagenoeg alle gebreken wordt een detailfoto gemaakt. De ernst van een mankement wordt door middel van een urgentiematrix weergegeven. Bij het toestel wordt de soort ondergrond aangegeven, worden niet als apart record weergegeven. Het online beheersysteem ABOSWorld is tegen meerprijs beschikbaar. Verwerking van de rapportage is ook mogelijk in GEOVisia of GBI of in uw eigen beheersysteem. Het inspectierapport wordt in PDF-vorm aangeleverd.

Extra leverbaar tegen meerprijs:
Het online beheersysteem ABOSWorld is tegen meerprijs beschikbaar. Van ieder toestel kunnen alle afmetingen en de gegevens van de leverancier vermeld worden. Ondergronden worden ingemeten en als apart record opgenomen in het bestand, zodat uit de rapportage een overzichtslijst gegenereerd kan worden. Er wordt voor ieder mankement een oplossing inclusief kostenschatting gemaakt. Verwerking van de rapportage is ook mogelijk in GEOVisia of GBI of in uw eigen beheersysteem. Het inspectierapport is tegen meerprijs leverbaar op papier. Per toestel kan een logboek op USB of analoog worden aangeleverd. Aanleveren van een meer-jaren onderhoudsplanning. Persoonlijke oplevering op een door u gewenste locatie.

Tijdens de inspectie kan indien gewenst klein onderhoud zoveel als mogelijk direct worden uitgevoerd. Daarbij kunt u denken aan de volgende zaken:
Het monteren of aandraaien van bouten en moeren. Glad afwerken bij splintervorming. Het oplossen van verstrikkingen. Ontbrekende dopjes monteren. Het vervangen van kettingschakels, etc.

Vooraf bestaat de mogelijkheid om een vast bedrag per locatie af te spreken, waarin de materiaalkosten en arbeidsuren verrekend kunnen worden.

Direct offerte aanvragen


Naast inspecties kan ABOS ook periodieke controles op uw toestellen uitvoeren. Vaak is een eenmalige jaarlijkse inspectie in de praktijk onvoldoende om een goede controle op het onderhoud van uw toestellen te waarborgen. Het advies is dan ook, afhankelijk van het gebruik van uw toestellen, om naast de jaarlijkse inspectie regelmatig onderhoudscontroles uit te voeren.

Direct offerte aanvragen

Kinderen ontwikkelen zich o.a. door het spelen op een speelplaats. Het leren omgaan met
 risico’s hoort hierbij. Dat kan leiden tot bulten, blauwe plekken en soms een botbreuk.
 Vallen van een speeltoestel is een van de meest voorkomende ongevallen op speelplaatsen.
 Een veilige valondergrond voorkomt dat kinderen ernstig letsel oplopen. De HIC-meter bestaat uit een metalen bol die een proefhoofd symboliseert. In deze bol zitten
 een aantal gecertificeerde versnellingssensoren. Door het meten van de versnelling en de 
klap op het moment dat de bol de ondergrond raakt, kan de HIC-waarde worden berekend.


De kwaliteit van een ondergrond is met het blote oog niet te beoordelen.
 Ook kan deze in de loop der tijd veranderen als gevolg van zand, vuil, weersinvloeden,
intensief gebruik en/of veroudering. 
Daarom is regelmatige meting van de ondergrond van belang om de veiligheid te kunnen 
waarborgen. Ook is het niet altijd nodig om de ondergrond aan te passen, maar volstaat de
aanwezige ondergrond. Hiermee kan men kosten besparen.
 De HIC-meter die ABOS gebruikt geeft op een snelle manier de status van de geteste 
ondergrond weer.

Direct offerte aanvragen