Inspectie van speeltoestellen

ABOS heeft voor u een keuze uit verschillende soorten inspecties.

Meer over de inspecties

Problemen voorkomen met een tijdige inspectie

Bij een veiligheidsinspectie wordt het totale veiligheidsniveau van het toestel inclusief de fundering en de ondergronden beoordeeld volgens de NEN-EN 1176. Er wordt tijdens deze inspectie extra aandacht besteed aan weersinvloeden, tussentijds uitgevoerde reparaties en aanpassingen, houtrot en corrosie, maar ook de algehele veiligheid van het speelterrein wordt beoordeeld.

Bij de vaststelling van mogelijk onveilige situaties worden deze gerapporteerd en wordt er, ter documentatie, een detailfoto gemaakt. Indien noodzakelijk wordt in overleg direct contact opgenomen met de beheerder.
Naast het vermelden van de gebreken, geeft ABOS ook een duidelijke aanpassings- of herstelmogelijkheid aan.

Direct offerte aanvragen

De voordelen van een inspectie van ABOS

Complete inspectie op grond van NEN-EN 1176

Voor ieder budget verschillende soorten inspecties

Vastgestelde problemen worden gedocumenteerd

Onze inspectie

ABOS levert geen speeltoestellen, en is niet verbonden met een leverancier van speeltoestellen. U heeft dus altijd een volledig onafhankelijk inspectierapport van uw toestellen.

  • Van elke speellocatie in uw beheer wordt een overzichtsfoto gemaakt.
  • Er wordt een foto gemaakt van elk toestel welke wordt opgenomen in de rapportage, of indien nodig van significante wijzigingen.
  • Van ieder toestel wordt de valhoogte, bouwjaar en leverancier vermeld. (optioneel kunnen bij een inspectie de volledige afmetingen, en typenummer van speeltoestellen en ondergronden worden opgenomen)
  • Van nagenoeg alle gebreken wordt een detailfoto gemaakt.
  • De ernst van een mankement wordt door middel van een urgentiematrix weergegeven.
  • Het online beheersysteem is tegen meerprijs beschikbaar.
  • De ondergronden worden kosteloos en als apart record opgenomen in het bestand zodat uit de rapportage een overzichtslijst gegenereerd kan worden.
  • Aanverwante elementen en aanvullende mogelijkheden kunnen optioneel tijdens de inspectie worden opgenomen en gecontroleerd. Bij de offerteaanvraag kunt u dit bekijken en aanvinken.

Direct offerte aanvragen


Naast inspecties kan ABOS ook periodieke controles op uw toestellen uitvoeren. Vaak is een eenmalige jaarlijkse inspectie in de praktijk onvoldoende om een goede controle op het onderhoud van uw toestellen te waarborgen. Het advies is dan ook, afhankelijk van het gebruik van uw toestellen, om naast de jaarlijkse inspectie regelmatig onderhoudscontroles uit te voeren.

Direct offerte aanvragen

Kinderen ontwikkelen zich o.a. door het spelen op een speelplaats. Het leren omgaan met
 risico’s hoort hierbij. Dat kan leiden tot bulten, blauwe plekken en soms een botbreuk.
 Vallen van een speeltoestel is een van de meest voorkomende ongevallen op speelplaatsen.
 Een veilige valondergrond voorkomt dat kinderen ernstig letsel oplopen. De HIC-meter bestaat uit een metalen bol die een proefhoofd symboliseert. In deze bol zitten
 een aantal gecertificeerde versnellingssensoren. Door het meten van de versnelling en de 
klap op het moment dat de bol de ondergrond raakt, kan de HIC-waarde worden berekend.


De kwaliteit van een ondergrond is met het blote oog niet te beoordelen.
 Ook kan deze in de loop der tijd veranderen als gevolg van zand, vuil, weersinvloeden,
intensief gebruik en/of veroudering. 
Daarom is regelmatige meting van de ondergrond van belang om de veiligheid te kunnen 
waarborgen. Ook is het niet altijd nodig om de ondergrond aan te passen, maar volstaat de
aanwezige ondergrond. Hiermee kan men kosten besparen.
 De HIC-meter die ABOS gebruikt geeft op een snelle manier de status van de geteste 
ondergrond weer.

Direct offerte aanvragen