Beheer & advies

Het beheer van al uw speeltoestellen in één beheersysteem.

Meer over beheer & advies

Alle speeltoestellen in één beheersysteem

Doordat gemeenten er steeds vaker voor kiezen de buitenruimte integraal in kaart te brengen, worden de speeltoestellen bij ABOS opgenomen in GBI/Geovisia. Door middel van een licentie kunt u toegang krijgen tot GV-online. Daarmee kunt u zelf uw toestellen beheren, en diverse gegevens verwerken. Uiteraard kunnen wij de inspectiegegevens ook op uw verzoek in diverse andere beheersystemen verwerken. Standaard wordt de volgende basisinformatie opgeslagen zoals toestel- en leveranciersgegevens, hoogte, valhoogte, bouwjaar en dergelijke. Afhankelijk van de door U gekozen mogelijkheden (zie offerteaanvraag) kunnen diverse extra’s tijdens de inspectie worden uitgevoerd en opgenomen worden in het beheersysteem.

Op een digitale kaart worden uw toestellen weergegeven, en kunt u in één oogopslag zien op welke locaties u urgenties heeft. Daarnaast worden gebreken duidelijk weergeven en kunt u uw reparaties snel en simpel zelf afmelden. Uiteraard beschikt het systeem over diverse en zeer uitgebreide mogelijkheden. U kunt hierbij denken aan het maken van een lange termijn onderhoudsplanning, risicoanalyses, e.d.. Indien u interesse heeft demonstreren wij graag en vrijblijvend de diverse mogelijkheden.

Direct offerte aanvragen

Beheer & advies bij ABOS biedt u de volgende voordelen

In één beheersysteem maken wij alles voor u inzichtelijk

Extra modules om de speelomgeving in kaart te brengen

Advies geven voor onderhoud & aanschaf van speeltoestellen

Aanvullende modules: speelfunctie & omgevingsfactoren in kaart brengen

Door te inventariseren welke spelmogelijkheden een locatie of speeltoestel aan een kind te bieden heeft, kan een betere afstemming op de behoefte van kinderen op een locatie, in een buurt, wijk of over een gehele gemeente gerealiseerd worden. De speelfunctiemodule is op simpele wijze aan de inspectiemodule is te koppelen. Naast alle spelmogelijkheden hebben wij 15 aandachtspunten in kaart gebracht, die mede kunnen bepalen of een speellocatie aantrekkelijk is voor kinderen. Inventarisatie van deze aandachtspunten geven gezamenlijk een beeld van de kind-vriendelijkheid van een locatie. Met deze gegevens kunnen wijken, locaties maar ook gemeenten/stichtingen met elkaar vergeleken worden. Bij de inrichting van nieuwe en de renovatie van bestaande speelterreinen kan op deze wijze een betere invulling aan de speelbehoefte gegeven worden.

Er wordt onder andere gekeken of een locatie toegankelijk is voor hulpverleners. Beoordeeld wordt ook de omgeving en de inrichting van de locatie, denk bijvoorbeeld aan: is de locatie goed afgeschermd?; drukke wegen, veel of weinig verkeer; toezicht vanuit de buurt en openbare verlichting. Ook in Nederland is er steeds meer vraag om deze factoren mee te nemen in de beoordeling om zo het ‘risico’ of de gevaren van de locatie in beeld te brengen. Deze module is ook in GeoVisia of GBI beschikbaar.


Hierboven ziet u een demo van de ABOS module in GeoVisia


Advies en begeleiding

ABOS doet meer dan alleen het uitvoeren van inspecties en daarom vinden wij het belangrijk om onze klanten op veel gebieden te kunnen adviseren. Denk bijvoorbeeld aan advies bij de aanschaf van een nieuw toestel of het maken van een onderhoudsbegroting voor de komende jaren. ABOS kan voor u één aanspreekpunt zijn wanneer u het beheer van uw speeltoestellen geheel uit handen wil geven. Niet alleen een inspectie of reparatie kan ABOS voor u uitvoeren, maar ook begeleiding en uitvoering bij bijvoorbeeld het verplaatsen of aanpassen van toestellen op bestaande of nieuw in te richten speellocaties kan ABOS voor u verzorgen. Vooral scholen en kinderdagverblijven maken dankbaar gebruik van deze service. Onze begeleiding en adviezen op het gebied van speeltoestellen zijn bijna eindeloos te noemen.

Lidmaatschappen:

  • Branchevereniging Spelen en Bewegen
  • Stichting Veilig Spelen
  • Nederlands Normalisatie Instituut
  • KOMO gecertificeerd