Beheer & advies

Het beheer van al uw speeltoestellen in één beheersysteem.

Meer over beheer & advies

Alle speeltoestellen in één beheersysteem

Doordat gemeenten er steeds vaker voor kiezen de buitenruimte integraal in kaart te brengen is de mogelijkheid bij ABOS ook veel uitgebreider geworden. Naast ABOSWorld kunnen uw gegevens ook in GBI / GeoVisia, Obsurv en diverse andere systemen worden verwerkt. In ABOSWorld zijn o.a. de volgende standaardmodules te vinden, een inspectieprogramma, logboek, klachten/ongevallen rapportage, toestel historie, verwijderde toestellen. In ABOSWorld wordt alle informatie opgeslagen (afhankelijk van het soort inspectie), zoals toestelgegevens, leveranciersgegevens, aanschafprijzen, bouwjaar en dergelijke. Worden de aanschafprijzen vermeld dan kan ook een meer-jaren onderhoudsplanning worden aangeleverd. Hierin staan de nog uit te voeren onderhoudskosten, maar ook de te verwachte onderhoudskosten voor de komende jaren.

Daarnaast wordt ook aangegeven welke toestellen vervangen moeten worden gezien de gebreken of de staat van onderhoud. Een overzicht van de urgenties 1 en 2 wordt in het verslag opgenomen, zodat u als beheerder ernstige gebreken in één oogopslag kunt zien. Wanneer de gehele inspectie in het beheersysteem is verwerkt wordt door de inspecteur die de inspectie heeft uitgevoerd nog een laatste controlecheck uitgevoerd. De mogelijkheid bestaat om alle gegevens over te zetten naar Excel. Dit biedt u de mogelijkheid om uw gegevens probleemloos in een ander beheersysteem te implementeren.
Visuele controlerondes die door de gemeente zelf zijn uitgevoerd, kunnen door ABOS verwerkt worden in diverse systemen. Uiteraard kunt u als beheerder ook zelf uw gegevens verwerken.
Daarnaast zijn er een aantal extra modules, die ABOS uitsluitend in ABOSWorld kan leveren en uniek zijn in de speeltoestellenbranche. Een van die modules is Speelfunctie.

Beheer & advies bij ABOS biedt u de volgende voordelen

In één beheersysteem maken wij alles voor u inzichtelijk

Extra modules om de speelomgeving in kaart te brengen

Advies geven voor onderhoud & aanschaf van speeltoestellen

Aanvullende modules: speelfunctie & omgevingsfactoren in kaart brengen

Door te inventariseren welke spelmogelijkheden een locatie of speeltoestel aan een kind te bieden heeft, kan een betere afstemming op de behoefte van kinderen op een locatie, in een buurt, wijk of over een gehele gemeente gerealiseerd worden. De speelfunctiemodule is op simpele wijze aan de inspectiemodule is te koppelen. Naast alle spelmogelijkheden hebben wij 15 aandachtspunten in kaart gebracht, die mede kunnen bepalen of een speellocatie aantrekkelijk is voor kinderen. Inventarisatie van deze aandachtspunten geven gezamenlijk een beeld van de kind-vriendelijkheid van een locatie. Met deze gegevens kunnen wijken, locaties maar ook gemeenten/stichtingen met elkaar vergeleken worden. Bij de inrichting van nieuwe en de renovatie van bestaande speelterreinen kan op deze wijze een betere invulling aan de speelbehoefte gegeven worden.

Met de module omgevingsfactoren binnen ABOSWorld kan een risicoschatting worden gemaakt. Er wordt onder andere gekeken of een locatie toegankelijk is voor hulpverleners. Beoordeeld wordt ook de omgeving en de inrichting van de locatie, denk bijvoorbeeld aan: is de locatie goed afgeschermd?; drukke wegen, veel of weinig verkeer; toezicht vanuit de buurt en openbare verlichting. Ook in Nederland is er steeds meer vraag om deze factoren mee te nemen in de beoordeling om zo het ‘risico’ of de gevaren van de locatie in beeld te brengen. Deze module is ook in GeoVisia of GBI beschikbaar.


Advies en begeleiding

ABOS doet meer dan alleen het uitvoeren van inspecties en daarom vinden wij het belangrijk om onze klanten op veel gebieden te kunnen adviseren. Denk bijvoorbeeld aan advies bij de aanschaf van een nieuw toestel of het maken van een onderhoudsbegroting voor de komende jaren. ABOS kan voor u één aanspreekpunt zijn wanneer u het beheer van uw speeltoestellen geheel uit handen wil geven. Niet alleen een inspectie of reparatie kan ABOS voor u uitvoeren, maar ook begeleiding en uitvoering bij bijvoorbeeld het verplaatsen of aanpassen van toestellen op bestaande of nieuw in te richten speellocaties kan ABOS voor u verzorgen. Vooral scholen en kinderdagverblijven maken dankbaar gebruik van deze service. Onze begeleiding en adviezen op het gebied van speeltoestellen zijn bijna eindeloos te noemen.

Lidmaatschappen:

  • Branchevereniging Spelen en Bewegen
  • Stichting Veilig Spelen
  • Nederlands Normalisatie Instituut
  • KOMO gecertificeerd